Σοβαρός προβληματισμός

Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν τον κόσμο κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι που μας δουλεύουν ή κάποιοι ηλίθιοι που μιλάνε σοβαρά.

Mark Twain, 1835-1910, Αμερικανός συγγραφέας

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί έρχεται παγκόσμιος βιβλικός λιμός λόγω covid19.


To Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών κραυγάζει συναγερμό για μια πείνα που θα μπορούσε ν΄απειλήσει διπλάσια άτομα ευάλωτα λόγω των συνεπειών των οικονομικών μέτρων που σχετίζονται με πανδημία Covid-19.Οδηγούμαστε σε μια έκρηξη του αριθμού των ατόμων που θα είναι στο χείλος της πείνας.

Ήδη πριν κάποιες εβδομάδες ένα κοινό ανακοινωθέν των OMS, OMC και FAO σήμανε συναγερμό για ενδεχόμενο κίνδυνο παγκόσμιας έλλειψης τροφίμων που συνδέεται με την πανδημία. Μια κραυγή συναγερμού εκφράστηκε από τον ο David Beasley, Εκτελεστικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP). Μιλώντας την Τρίτη κατά τη διάρκεια μιας τηλεσυνόδου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εξέφρασε τις ανησυχίες του.
« Συγχωρέστε με που μιλάω ειλικρινά, αλλά θα ήθελα να σας εξηγήσω πολύ καθαρά τι αντιμετωπίζει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, είπε. Παράλληλα με την πανδημία COVID-19, υπάρχει επίσης μια πανδημία πείνας. Δεν υπάρχει ακόμη λιμός πρόσθεσεΑλλά οφείλω να σας προειδοποιήσω ότι αν δεν προετοιμαστούμε και δεν αντιδράσουμε τώρα – για να εγγυηθούμε την πρόσβαση στη διατροφή, να αποφύγουμε τις ελλείψεις χρηματοδότησης και τις εμπορικές διαταραχές – θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε πολλαπλό λιμό με βιβλικές αναλογίες σε λίγους μήνες. “».
Αυτά τα λόγια του David Beasley επέρχονται κάποιες μέρες μόνο μετά τη δημοσίευση από το PAM μιας έκθεσης που αποκαλύπτει ότι στις μέρες μας 821.000.000 άνθρωποι δεν χορταίνουν την πείνα τους παγκοσμίως,ενώ 135.000.000 άλλοι είναι σε κατάσταση διατροφικής ανασφάλειας πολύ σοβαρή. Αυτός ο τελευταίος απολογισμός θα μπορούσε ως το τέλος της χρονιάς να διπλασιαστεί λόγω πανδημίας Covid-19.
Οι περιοχές που είναι οι πιο ανησυχητικά ταυτοποιημένες από την έκθεση είναι le Yémen, la République démocratique du Congo, l’Afghanistan, le Venezuela, l’Éthiopie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Syrie, le Nigéria et Haïti.Αυτές οι χώρες (και άλλες), που μαστίζονται από ένοπλες συγκρούσεις, πολιτική αστάθεια, οικονομικές κρίσεις και φυσικές καταστροφές, μπορεί να δουν αυτούς τους παράγοντες να επιδεινώνονται καθώς ο κόσμος πέφτει στην οικονομική κρίση από την πανδημία .
Με βιβλικές διαστάσεις λιμός που αναφέρει ο ΟΗΕ παραπέμπει
-στην Αποκάλυψη στην 3η και 4η σφραγίδα….
5 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος· Ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ· 6 καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν· Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς. 
Αποκ. 6,7           Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος· ἔρχου. Αποκ. 6,8           καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.
 -Στο (Λουκ. κα’, 9-11) «Ὅταν δέ ἀκούσητε πολέμους καί ἀκαταστασίας, μή πτοηθῆτε· δεῖ γάρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ’ οὐκ εὐθέως τό τέλος. τότε ἔλεγεν αὐτοῖς· ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπί ἔθνος καί βασιλεία ἐπί βασιλείαν, σεισμοί τε μεγάλοι κατά τόπους καί λιμοί καί λοιμοί ἔσονται, φόβητρά τε καί σημεῖα ἀπ’ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται». κ.α
dimpenews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: