Τη δυνατότητα σε παράνομους μετανάστες να λάβουν δάνειο έως 25.000 ευρώ δίνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών για τις μικροπιστώσεις!
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει στους δικαιούχους τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στις οποίες, μεταξύ άλλων, ανήκουν οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο για όσο διάστημα εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου. 

Σκανδαλωδώς, δηλαδή, η κυβέρνηση επιτρέπει σε παράνομους μετανάστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε δανεισμό έως 25.000 ευρώ, με τον κίνδυνο, φυσικά, να πάρουν τα χρήματα και να εξαφανιστούν, ειδικά σε περίπτωση που δεν τους χορηγηθεί άσυλο.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» που κατέθεσε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Ζαββός, δικαιούχοι των μικροχρηματοδοτήσεων είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, τα άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας, καθώς και τα άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).
Βάσει του συγκεκριμένου νόμου, στις ευάλωτες ομάδες ανήκουν, μεταξύ άλλων, οι οικονομικοί μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο για όσο διάστημα εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου.
ΥΓ: Το έχουν τερματίσει οι ανθέλληνες της κατοχικής κυβέρνησης. Το μόνο που μένει τώρα είναι να χαρακτηριστούν παράνομοι όσοι μιλούν ελληνικά και είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Ο μεσαίωνας είναι εδώ.