Σοβαρός προβληματισμός

Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν τον κόσμο κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι που μας δουλεύουν ή κάποιοι ηλίθιοι που μιλάνε σοβαρά.

Mark Twain, 1835-1910, Αμερικανός συγγραφέας

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020

Ἡ Κυβέρνηση Μητσοτάκη ἐγκαινιάζει Ἰσλαμικό τέμενος τόν Νοέμβριο, λίγο πρίν τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων τοῦ 1821!

 

Τήν ὥρα πού ἡ Τουρκία μετατρέπει τήν ἁγία Σοφία σέ τζαμί, μέ ὅλες τίς μουσουλμανικές χῶρες νά ἐπικροτοῦν τήν κίνηση αὐτή, καί χιλιάδες φανατικούς μουσουλμάνους νά συρρέουν στήν Πόλη γιά τίς 24 Ἰουλίου, ἡ κυβέρνηση κάνει… «ἀγώνα δρόμου» γιά τήν στέγαση τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Διοικοῦσας Ἐπιτροπῆς καί τήν πρόσληψη προσωπικοῦ γιά τό τζαμί στόν Βοτανικό! 
Μίσθωση γραφείων ἐπιφάνειας περίπου 300 τ.μ.. γιά τή στέγαση τῆς Διοικοῦσας Ἐπιτροπῆς «Ἰσλαμικοῦ Τεμένους Ἀθηνῶν» (sic), μέ ἀνώτατο μηνιαῖο μίσθωμα πού δέν θά ξεπερνᾶ τό ποσό τῶν 2.000 εὐρώ μηνιαίως καί πρόσληψη ἐργαζομένων μέ σύμβαση ἐργασίας ὁρισμένου χρόνου, μέ βασικές γνώσεις Κορανίου καί Θεολογίας τοῦ Ἰσλάμ καί γνώση ὡς ἐπιθυμητό προσόν, ἀραβικῆς γλώσσας ἤ οὐρντοῦ εἶναι οἱ ἐνέργειες πού προωθεῖ, τό ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἀπό τίς... ἀρχές Ἰουλίου, προκειμένου τό τζαμί νά λειτουργήσει τόν Σεπτέμβριο! 

Τό ὑπουργεῖο Παιδείας καί ἡ Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων προκήρυξε Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό γιά τή μίσθωση ἀκινήτου γιά τή στέγαση τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Διοικοῦσας Ἐπιτροπῆς Ἰσλαμικοῦ Τεμένους Ἀθηνῶν καί πρόσκληση ὑποβολῆς προσφορῶν γιά τήν ἀνάθεση ὑπηρεσιῶν φορολογικῆς καί λογιστικῆς ὑποστήριξης σέ ἐργατικά καί ἀσφαλιστικά θέματα τῆς Διοικοῦσας Ἐπιτροπῆς τοῦ τζαμιοῦ 
Ἡ μίσθωση χώρου γραφείων ἀφορᾶ ὠφέλιμης συνολικῆς ἐπιφάνειας περίπου 279,5 τ.μ. μέ δυνατότητα ἀπόκλισης ± 20%, γιά τή στέγαση τῆς Διοικοῦσας Ἐπιτροπῆς «Ἰσλαμικοῦ Τεμένους Ἀθηνῶν». Τό ἀνώτατο μηνιαῖο μίσθωμα δέν δύναται νά ξεπερνᾶ τό ποσό τῶν 2.000 εὐρώ μηνιαίως. 

Ἡ τρίτη πρόσκληση ἀφορᾶ στήν Προμήθεια Η/Υ καί συναφοῦς ἐξοπλισμοῦ ἐνῶ ἡ τέταρτη στήν Πρόσκληση ὑποβολῆς αἴτησης σύναψης σύμβασης ἐργασίας ὁρισμένου χρόνου Ἰδιωτικοῦ Δικαίου διάρκειας 8 μηνῶν. 
Μάλιστα τό ὑπουργεῖο Παιδείας ἀναζητᾶ βασικές γνώσεις Κορανίου καί Θεολογίας τοῦ Ἰσλάμ (γιά τίς τέσσερεις ἐκ τῶν πέντε θέσεων). Στά ἐπιθυμητά προσόντα εἶναι ἡ γνώση ἀραβικῆς γλώσσας ἤ οὐρντοῦ ἤ γνώση ἄλλης γλώσσας (μητρική ἤ πιστοποιημένη). 
Τό κήρυγμα στό τζαμί θά γίνεται στήν ἑλληνική γλῶσσα ἐνῶ σέ εἰδικές περιπτώσεις θά μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖται καί ἡ ἀγγλική. Ἡ προσευχή θά γίνεται στήν ἀραβική. 

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν ἐσωτερικό χῶρο, τό μιχράμπ (σ.σ.: ἱερή κόγχη πρός τή Μέκκα) κατασκευάστηκε ἀπό Αἰγύπτιο μουσουλμάνο τεχνίτη πού ἔχει εἰδικές γνώσεις καί κατοικεῖ μόνιμα στήν Ἑλλάδα, ἐνῶ τό χαλί προσευχῆς, λόγω τῶν εἰδικῶν προδιαγραφῶν πού πρέπει νά ἔχει, κατασκευάστηκε στό Ἰρᾶν.

Ἀνοίγει τό τέμενος στόν Βοτανικό ἕως τά μέσα Νοεμβρίου! - Τί μπορεῖ νά τό καθυστερήσει ἐκ νέου...
Στά μέσα Νοεμβρίου ἀναμένεται νά ἔχει παραδοθεῖ τό ἰσλαμικό τέμενος τῆς Ἀθήνας, βάζοντας τέλος σέ ἕνα σίριαλ 14 ἐτῶν. Ποιός θά εἶναι ὁ παράγοντας πού θά κρίνει τήν ἀκριβῆ ἡμερομηνία. 
Σέ πλήρη ἑτοιμότητα γιά λειτουργία ἐκτιμᾶται ὅτι θά βρεθεῖ τό ἰσλαμικό τέμενος στήν Ἀθήνα κατά τό πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ Νοεμβρίου. Αὐτό ἀναφέρει στό Sputnik κυβερνητικός ἀξιωματούχος πού ἀσχολεῖται μέ τήν ὑπόθεση. Ὡστόσο, οἱ ἴδιες πηγές ἐκτιμοῦν ὅτι τήν ἀπάντηση γιά τήν ἀκριβῆ ἡμερομηνία θά δώσει ἡ ἐξάπλωση τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ: 
«Ἄν ἡ πανδημία παραμείνει στά τρέχοντα ἐπίπεδα καί δέν ληφθοῦν ἐπιπλέον μέτρα γιά τούς χώρους λατρείας τότε ὁ προγραμματισμός θά προχωρήσει κανονικά. Σέ ἀντίθετη περίπτωση ἡ ἔναρξη λειτουργίας θά μετατεθεῖ γιά ἀργότερα». 

Δεδομένου ὅτι τό κτίριο τοῦ τεμένους στήν περιοχή τοῦ Βοτανικού ἀνέρχεται στά 850 τ.μ. καί ἡ χωρητικότητά του ὑπολογίζεται στά 360 ἄτομα, θά λειτουργήσει με 1 ἄτομο ἀνά 5 τ.μ., ὅπως προβλέπουν τά μέτρα γιά τούς χώρους λατρείας, κατά συνέπεια μέ 170 ἄτομα περίπου. 
Ἡ λειτουργία τοῦ τζαμιοῦ τοῦ Βοτανικοῦ ἐγκλωβίζεται σέ ἕνα γαϊτανάκι 14 ἐτῶν πού περιλαμβάνει δικαστικές διαμάχες, ἀναθεωρήσεις νόμων καί ἀπουσία πολιτικῆς βούλησης, καθιστώντας ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος τήν Ἀθήνα ὡς τήν μοναδική εὐρωπαϊκή πρωτεύουσα χωρίς ἐπίσημο μουσουλμανικό τέμενος. 
Ὅλα ἔδειχναν ὅτι θά ξεκινοῦσε τή λειτουργία του τον Μάιο τοῦ 2019. 

Ὡστόσο, οἱ πρόωρες ἐθνικές ἐκλογές μετέθεσαν τήν ἔναρξη τῆς λειτουργίας, παγώνοντας τίς διαδικασίες ἐπίλυσης τῶν ἐκκρεμοτήτων πού ἀφοροῦσαν πράξεις τοῦ δημοσίου. 
Στή συνέχεια, στό ἑπτάμηνο πού μεσολάβησε μέχρι ἡ καραντίνα να σταματήσει ἐκ νέου τίς διαδικασίες, ἐπιχειρήθηκε μία προσπάθεια ἐπίλυσης τεχνικῶν καί γραφειοκρατικῶν ἐκκρεμοτήτων πού ἀφοροῦσαν τήν περιοχή πού χτίστηκε τό τέμενος. 

Στή φάση τῆς ὁλοκλήρωσης βρίσκονται καί οἱ διαδικασίες προσλήψεων τοῦ προσωπικοῦ. Οἱ ἀρχές ἀνανέωσαν τή θητεία τῆς διοικοῦσας ἐπιτροπῆς πού «ἔτρεξε» τή διαδικασία καί μόλις τό τέμενος δοθεῖ σέ λειτουργία ἀναμένεται νά προσληφθεῖ ὀ Μοχάμεντ Ζάκι ως ὁ πρῶτος ἰμάμης. Πρόκειται γιά Ἕλληνα πολίτη μέ καταγωγή ἀπό τό Μαρόκο, ὁ ὁποῖος μιλάει τρεῖς γλῶσσες: Ἑλληνικά, ἀραβικά καί γαλλικά. Εἶναι κάτοχος πτυχίου Φυσικομαθηματικῶν ἀλλά καί Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν. 
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τό Sputnik εἶχε ἀσχοληθεί ἀναλυτικά μέ τίς καθυστερήσεις καί τούς διαξιφισμούς γύρω ἀπό τό τέμενος. 
Λάμπρος Ζαχαρής

Δεν υπάρχουν σχόλια: