Σοβαρός προβληματισμός

Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν τον κόσμο κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι που μας δουλεύουν ή κάποιοι ηλίθιοι που μιλάνε σοβαρά.

Mark Twain, 1835-1910, Αμερικανός συγγραφέας

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021

Τεχνητή νοημοσύνη ἕως τό 2030.Εἶναι ...κανονισμένο,ὅπως καί τά ὑπόλοιπα...

 

Μπίλ Γκέϊτς γιά Ray Kurzweil « τό καλλίτερο ἄτομο πού γνωρίζω γιά τήν πρόβλεψη τοῦ μέλλοντος τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης». (ἡ φωτό ἀπό τό βίντεο στό τέλος τοῦ θέματος)

Ἀπό τό 2015,ὁ Μπίλ Γκέϊτς καί ὁ ἐκλεκτός του συνεργάτης,Ray Kurzweil,ἐτοιμάζουν τόν δρόμο πρός τόν Μετανθρωπισμό καί μάλιστα τόν ὁριοθετοῦσαν στό 2030 ! Ἐδῶ κι᾿ἕναν χρόνο ἡ ἀπάτη/covid,τά θανατηφόρα πειραματικά ἐμβόλια,ἀλλά κυρίως αὐτό πού ἔρχεται ὡς «νέο κῦμα» τῆς ...πανδημίας,φαίνεται πώς ἀποτελοῦν τά στάδια τοῦ σχεδιασμοῦ τῆς σατανιστικῆς/καμπαλιστικῆς σιωνιστικῆς κλίκας καί ὁ δρόμος πρός τόν «ὑβριδικό» ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο,γιά ὅσους ἀπομείνουν,βεβαίως... 

 Γιά πᾶμε νά δοῦμε τί ἔλεγε ὁ Ray Kurzweil,πρό 6ετίας.


Μέσα σέ 15 χρόνια θά ἐμφυτευτοῦν στούς ἀνθρωπίνους ἐγκεφάλους νανορομπότς πού θά τούς συνδέουν μέ τό διαδίκτυο ἐπιτρέποντάς τους μία ἐξαιρετικῶς ἐπιταχυνόμενη γνώσιν. Δέκα χρονια ἀργότερα,τό μεγαλύτερο μέρος τῆς διαδικασίας σκέψεων,τοῦ ἀνθρώπου,θά γίνεται διαδικτυακῶς,σύμφωνα μέ ὅσα ὑποστηρίζει ὁ μελλοντολόγος* Ray Kurzweil**. 

« Ἡ σκέψις μας τότε θά εἶναι ἕνα ὑβρίδιο βιολογικῆς καί μή βιολογικῆς σκέψεως.Θά μπορούσαμε νά ἐπεκτείνουμε τούς περιορισμούς μας καί νά σκεφτόμαστε στό ὑπολογιστικό νέφος  (είναι η διάθεση υπολογιστικών πόρων μέσω διαδικτύου (π.χ. servers, apps κλπ), από κεντρικά συστήματα που βρίσκονται απομακρυσμένα από τον τελικό χρήστη, τα οποία τον εξυπηρετούν αυτοματοποιώντας διαδικασίες, παρέχοντας ευκολίες και ευελιξία σύνδεσης-ἐδῶ-).Πρὄκειται νά βάλουμε πῦλες στό μυαλό μας πρός τό  ὑπολογιστικό νέφος »,δήλωσε ὁ Κούρτσβάϊλ,κατά τήν διάρκεια ὀμιλίας του στό συνέδριο τοῦ Exponential Finance στή Νέα Ὑόρκη.

φωτό
« Σταδιακῶς θά συγχωνευθοῦμε μ᾿αὐτό ( τό ὑπολογιστικό νέφος) καί θά βελτιωθοῦμε.Κατά τήν γνώμη μου αὐτή εἶναι ἡ φῦσις τοῦ ἀνθρώπου,νά ὑπερβαίνει τίς ἀτέλειές του»

Ὡς δ/ντής μηχανικῆς τῆς Google,ἀπό τό 2012,προωθεῖ τήν ἔρευνά του ἀκόμη περισσότερο,προσπαθώντας νά βελτιώσῃ τήν ἰκανότητα τῶν ὑπολογιστῶν νά κατανοοῦν τήν φυσική γλῶσσα καί τελικός στόχος του ἡ δημιουργία μίας πραγματικῶς τεχνητῆς νοημοσύνης πού θά ἐπιτρέπῃ στούς ὑπολογιστές ὄντως νά ἀλληλεπιδροῦν μέ τούς ἀνθρώπους.

Τό δημόσιο προφίλ του ὀφείλεται σέ μεγάλο βαθμό στίς τολμηρές προβλέψεις του γιά τήν τεχνολογική πρόοδο.Εἶναι ἰδιαιτέρως ἐπικεντρωμένος στήν μοναδικότητα τῆς στιγμῆς πού ἡ τεχνητή νοημοσύνη θά ὑπερβῇ τήν ἀνθρώπινη ἰκανότητα ( κάτι πού ὑπολογίζει νά πραγματοποιηθῇ τό 2045),δημιουργώντας ἔτσι δυνατότητες προόδου καί ἀλλαγῶν πού δέν μποροῦμε κἄν νά φαντασθοῦμε. Ἕνας «ὑβριδικός ἐγκέφαλος» εἶναι ἕνα βῆμα πρός αὐτή τήν κατεύθυνσιν.

Παρ᾿ὅλα αὐτά,ἀκόμη καί ὁ πάντα αἰσιόδοξος Κούρτσβάϊλ- ὁ ὁποῖος παίρνει πάνω ἀπό 100 συμπληρώματα διατροφῆς καθημερινῶς καί λέει πώς σκοπεύει νά ζήσῃ γιά πάντα μέ τήν βοήθεια τῆς συνεχῶς βελτιούμενης ἱατρικῆς ἐπιστήμης-  φαίνεται νά ἐφιστᾷ τήν προσοχή :

ὁ κύριος πού θέλει νά ζήσῃ γιά πάντα...(φωτό)
« Ὅπως ἔγραφα ἀπό τήν ἀρχή,πρό 20ετίας,ἡ τεχνολογία εἶναι δίκοπο μαχαίρι.Ἡ φωτιά μᾶς κρατᾷ ζεστούς καί βοηθᾷ νά μαγειρέψουμε τό φαγητό μας,ἀλλά μπορεῖ νά κάψῃ τό σπίτι μας. Κάθε τεχνολογία ἔχει τίς ὑποσχέσεις της ἀλλά καί τόν κίνδυνο».

Τό 1999 εἶπε πώς μέχρι τό 2020 θά ὑπάρξῃ μία παγκόσμια κυβέρνησις καί οἱ περισσότερες ἀπό τίς ἐπιχειρηματικές μας συναλλαγές θά γίνονται μέ ἐξατομικευμένους εἰκονικούς καταστηματάρχες,τραπεζίτες. Ὁρισμένες ἀπό τίς πιό βασικές προβλέψεις του,ὅπως τό ὅτι οἱ περισσότεροι ὑπολογιστές θά ἐπικοινωνοῦν ἀσύρματα καί οἱ ἄνθρωποι θά ἔδιναν φωνητικές ἐντολές στόν φορητό τους ὑπολογιστή,ἔχουν ἀποδειχθῇ σωστές.Σ᾿ἐκείνη τήν ὀμιλία του,στήν Νέα Ὑὀρκη,ὁ Kurzweil εἶπε πως εἶχε ῥεκόρ προβλέψεων,ἀπό τό 1999,ἀφοῦ τό 94% ὅσων πρόβλεψε πραγματοποιήθηκαν.

Πάντως σ᾿αὐτή τήν τελευταία του ὀμιλία,δέν περιέγραψε ἀκριβῶς τί εἴδους νανορομπότς θά εἶναι αὐτά πού θά πρέπῃ νά ἐμφυτευθοῦν στόν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο ἤ πῶς ἀκριβῶς θά ἀλληλεπιδροῦν μέ τό ὑπολογιστικό σύννεφο.Μέ ἄλλα λόγια,δέν μπῆκε σέ λεπτομέρειες γιά τό πῶς ἡ πρόβλεψίς του γιά ὑβριδικούς ἐγκεφάλους θά πραγματοποιηθῇ ἕως τό 2030. (ἀπό ἐδῶ)

* Μελλοντολογία : 

Η μελλοντολογία έχει σκοπό να καταλάβει πώς είναι δυνατό να εξελιχθεί το παρελθόν στο μέλλον, τι δηλαδή από το παρόν έχει πιθανότητες να συνεχιστεί, τι να αλλάξει και τι από αυτά που θα επιθυμούσαμε να γίνουν θεωρείται μύθος και δε θα συμβεί. ...Προσπαθώντας να περιορίσει την ασάφεια των συμπερασμάτων της και να αποκλείσει τους μύθους, η μελλοντολογία επιχειρεί να τεκμηριώνει τις προβλέψεις της υποβοηθούμενη από την επιστήμη και τις τάσεις που προβλέπονται από τομείς της όπως η βιοτεχνολογία, η νανοτεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη κλπ όπως η αύξηση του προσδόκιμου της ανθρώπινης ζωής και οι κβαντικοί υπολογιστές καθώς και με τη βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών της φύσης, όπως η Φυσική των πολύπλοκων συστημάτων, με σκοπό τη χειραγώγησή τους (π.χ. έλεγχος του "καιρού της ιονόσφαιρας" με το Haarp). (ἐδῶ)

φωτό

** Ray Kurzweil :

Αμερικανός συγγραφέαςεπιστήμονας υπολογιστώνεφευρέτης, και μελλοντολόγος, ο οποίος εργάζεται στην Google στον τομέα της μηχανικής εκμάθησης και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Εκτός από την μελλοντολογία, ασχολείται επίσης με τις τεχνολογίες της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), μετατροπή κειμένου σε ομιλία, αναγνώριση ομιλίας, και ηλεκτρονικά μουσικά πλήκτρα. Έχει γράψει αρκετά βιβλία στα οποία ασχολείται με την τεχνολογία και πως επιδρά σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης ζωής, όπως στην υγείαεπιπτώσεις και ωφέλειες από την τεχνητή νοημοσύνη, μετανθρωπισμό, και τεχνολογική μοναδικότητα. Είναι προβεβλημένος υποστηρικτής για τα κινήματα της μελλοντολογίας και του μετανθρωπισμού, και συχνά δίνει δημόσιες ομιλίες στις οποίες μοιράζεται την αισιόδοξη οπτική του σχετικά με τις τεχνολογίες επέκτασης ζωής και το μέλλον της νανοτεχνολογίαςρομποτικής, και βιοτεχνολογίας.Υπήρξε ο κύριος εφευρέτης για: τον πρώτο ψηφιακό επίπεδο σαρωτή,της πρώτης εφαρμογής οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων όλων των χαρακτήρων,της πρώτης μηχανής μετατροπής κειμένου σε λόγο για τους τυφλούς,του πρώτου εμπορικού μετατροπέα για μετατροπή κειμένου σε λόγο,ο δημιουργός του διαδεδομένου μοντέλου πλήκτρων Kurzweil K250.

Το 1999 του απονεμήθηκε το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνολογίας και Καινοτομίας από τις ΗΠΑ από τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον στον Λευκό Οίκο. Κέρδισε επίσης το βραβείο τεχνολογικής καινοτομίας Lemelson-MIT το 2001 και το 2002 έγινε μέλος στο National Inventors Hall of Fame (διάκριση για τους κορυφαίους αμερικανούς εφευρέτες).Διαθέτει 20 τιμητικά διδακτορικά, και τιμητικές διακρίσεις από 3 Αμερικανούς προέδρους.Έχει περιγραφεί ως ιδιαίτερα ευφυής επιστήμονας με τα αποτελέσματα της εργασίας του να έχουν τεράστια επιρροή. Από το 2012 εργάζεται στην Google ως υπεύθυνος διαφόρων τεχνολογικών προγραμμάτων, ιδίως σε ότι σε σχετίζεται με τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική εκμάθηση. (ἐδῶ)

φωτό
Αὐτά γράφει τό ἑλληνικό βικιπαίδεια,θεωρώντας προφανῶς,ἐντελῶς περιττό,νά μᾶς πληροφορήσῃ πώς εἶναι γεννημένος ἀπό ἑβραίους γονεῖς,ἐξ Αὐστρίας ( βλέπε Ἀσκεναζίμ) πού μετανάστευσαν στίς ΗΠΑ πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ Β΄Π.Π.Ἐπίσης περιττό γιά τό ἐλληνικό κοινό τῆς βικιπαίδεια,ἡ πληροφορία πώς ὁ μικρός Ρέϊμοντ ἀνετράφη μέ τίς ἀρχές τοῦ Οὐνιταριανισμοῦ καί Οὐνιβερσαλισμοῦ πού ἔχει προέλθη ἀπό τόν Προτεσταντισμό καί πρεσβεύει τήν χρησιν τῆς λογικῆς πρός ἀναζήτησιν τῆς ἀλήθειας καί τοῦ Θεοῦ.Ἤ μέ ἄλλα λόγια ἕνας σύγχρονος Γνωστικισμός.

Ὁ Κουρτσβάϊλ μέσῳ τῆς ἀναλόγου ἀνατροφῆς του,κατέληξεν πώς τό καλλίτερον ἦταν νά εἶναι ἀθεϊστής. Καί ἐπίσης κάτι ἀκόμη σημαντικόν :ὁ ἐν λόγῳ ἀποφάσισε ( νάι,ἀποφάσισε) νά γίνῃ ἐφευρέτης,σέ ἡλικία 5 ( πέντε) χρονῶν ! Διότι μιλᾶμε γιά μία διάνοια ! (Ἐπίσης καί ἄλλες πληροφορίες,ἐδῶ)


Ἡ Πελασγική

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: